Sayfa İçeriği

Mevzuat


Kuruluş Mevzuatı

Hukuki Statü

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) 04.03.2020 tarih ve 31058 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 2186 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün bağlı ortaklıkları olan Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ), Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) ve Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş.(TÜDEMSAŞ)'nin birleştirilmesi suretiyle kurulmuştur.

TÜRASAŞ,  iktisadi devlet teşekkülü olup; ilgili olduğu bakanlık T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıdır.