Sayfa İçeriği

Kvkk Politikamız


Kurumumuz, değişen ve gelişen dünya koşullarında durağan değil, her zaman dinamik bir yapı ile sektördeki dinamizmini sürdürmeyi, yenilikçi bakış açısıyla sektörel gelişmeleri yakından takip ederek, teknoloji yoğun üretimleriyle daha geniş kesimlere ulaşmayı ve istikrarlı büyümenin devamlılığını sağlayarak sadece ülkemizde değil uluslararası alanda da kendi markamızı taşıyan yeni nesil ürünlerle sektörün öncüsü olmayı hedeflemektedir.

Bu bağlamda kuruluşumuzda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde işlenen kişisel verileri tespiti yapılır ve uygun güvenlik önlemleri alınır. Kişisel veri ihlali göz önünde bulundurularak kuruluşumuzda kişisel veri ve iş süreçleri açısından riskler ve önlemler arasında uygun bir denge sağlayan risk yönetimi sistemi uygulanır. Bu çerçevede kişisel verileri korumaya dair amaçlarımız;

  1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanması,
  2. Kuruluş iş süreçlerinde işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önlenmesi ve uygun güvenlik tedbirlerinin alınması,
  3. İlgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasının sağlanmasıdır.

 

Belirlenen kişisel verileri koruma amaçlarını gerçekleştirmek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyumluluk çalışmaları için gerekli olan kaynakların tahsis edileceğini, Kurul Kararlarına uygun hareket edileceğini ve bunun tüm ilgili taraflarca anlaşılmasını sağlayacağını taahhüt ederiz.

 

Size özel bir deneyim için çalışıyoruz

Web sayfamızda https://www.turasas.gov.tr web sayfasının kullanımı hakkında bilgi toplayabilmek için “çerez” adı verilen bir teknoloji kullanılmaktadır. Web sayfamızı kullanma deneyiminizi daha iyi hale getirmek veya web sayfamızı iyileştirmek amacıyla, karşılaşılan sorunları belirleyebilmek için çerez kullanabileceğimizi bildiririz.