Sayfa İçeriği

KPSS-2020/2 ile kurumumuza atanan personeller için istenen evraklar


Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının 2020/2 yerleştirme sonuçlarına göre Genel Müdürlüğümüze yerleştirme işlemi yapılmış olan adayların işe başlatılabilmesi için aşağıda yazılı belgelerle birlikte en geç 29.01.2021 tarihine kadar atandıkları ilde bulunan Bölge Müdürlüğümüzün personel birimine şahsen veya posta yoluyla müracaat etmesi gerekmektedir. Posta yoluyla evrak teslim edecek olan adayların evraklarının en geç 29.01.2021 günü mesai bitimine kadar Bölge Müdürlüklerimize ulaşmaması durumunda adaylar müracaat etmemiş sayılacaktır. Posta ulaşım süresinin de göz önünde bulundurularak mağduriyete sebep olmamak adına konu hakkında hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir.

Bu duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara bu duyuru dışında herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.

İSTENİLEN BELGELER
 1-Yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı
 2- Diploma aslı ile birlikte fotokopisi
 3- Nüfus Cüzdanı/Kimlik Belgesi fotokopisi ve e-Devletten alınacak 2 adet Nüfus Kayıt Örneği Belgesi
 4- Sabıka kaydı belgesi(e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilecektir)
 5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi(e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilecektir)
 6- Tam teşekküllü Devlet Hastanesi veya Resmi Üniversite Hastanelerinden alınmış heyet raporu
 7- 8 adet fotoğraf (Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun)
 8-Özgeçmiş (El yazısıyla metin şeklinde hazırlanacaktır.)
 9- Avukat olarak yerleştirmesi yapılan adayların yukarıdaki belgelere ilaveten avukatlık ruhsatı, avukatlık ruhsatı aldıktan sonra mesleği ile ilgili en az iki yıl çalıştıklarını gösterir belge ve sigorta primlerini gösterir belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.