Sayfa İçeriği

Engelli Sürekli İşçi Sözlü Sınav Sonucu Duyurusu


* Sakarya Bölge Müdürlüğümüze alınacak Beden İşçisi (Genel) Mesleğinde 2 Engelli sözlü sınavını asil ve yedek olarak kazanan adaylar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

*Adaylar, Sözlü sınav sonuçlarına itirazı olması halinde (10-11 Mart 2023 tarihleri arasında) Sınav Kuruluna yazılı olarak yapılabilecek olup, yazılı olmayan dilekçeler ile e-posta, faks vb. şekilde ya da usulüne uygun olsa bile itiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 5 (beş) gün içinde karara bağlanıp ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.

* Sözlü Sınavı Asil olarak kazanan adaylar istenilen belgeleri 28.04.2023 tarihi mesai bitimine kadar Kurumumuza elden teslim etmeleri gerekmektedir.

*Bu duyuru tebligat yerine geçmekte olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlanen Duyurulur.

 

Sakarya Bölge Müdürlüğü Beden İşçisi (Genel) Mesleği Engelli Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınav Sonucu

ASİL

Sıra No

T.C. Kimlik No.

Ad-Soyad

1

27******508

FURKAN ÖZGÜR

2

15******990

ÖMER FARUK ALEMDAR

YEDEK

1

46******842

MUSTAFA ERKUL

2

52******900

CANER PINAR

 

Engelli Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavını Asil Olarak Kazanan Adaylardan İstenilen Evraklar:

  1. Engelli Sağlık Kurulu raporunun aslı
  2. Akciğer Grafisi, Hemogram,Odyometre, Kan Şekeri Ölçümü, Hepatit Testi, Tetanoz Aşı Kartı, Göz Muayenesi,
  3. Kan Grubunu Gösterir Belge,
  4. Diplomanın aslı,
  5. Askerlik Durumunu gösterir belge,
  6. Son 6 ay içinde ön cepheden çekilmiş 12 adet renkli vesikalık fotoğraf,
  7. Varsa Sigorta sicil numarasını gösterir belge (e-devletten alınan barkodlu belgeler kabul edilecektir.)

 

 

Duyurular

Size özel bir deneyim için çalışıyoruz

Web sayfamızda https://www.turasas.gov.tr web sayfasının kullanımı hakkında bilgi toplayabilmek için “çerez” adı verilen bir teknoloji kullanılmaktadır. Web sayfamızı kullanma deneyiminizi daha iyi hale getirmek veya web sayfamızı iyileştirmek amacıyla, karşılaşılan sorunları belirleyebilmek için çerez kullanabileceğimizi bildiririz.